Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Στην Κοινωνία των Σοφών συνυπάρχει αρμονικά ο Δημόσιος με τον Ιδιωτικό βίο. Ο Ιδιωτικός βίος γεννάει το ιδιωτικό συμφέρον, ενώ ο Δημόσιος το κοινωνικό. Η αποκλειστική επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος οδηγεί στη κοινωνική δυστυχία. Το ατομικό συμφέρον φτάνει ως εκεί που δεν καταπατά το ατομικό συμφέρον του συνανθρώπου του. Ένα σύνολο οριοθετημένων ατομικών συμφερόντων  στοιχειοθετεί μία Σοφή Οικονομία, όπου ικανοποιείται το κοινωνικό συμφέρον και άρα ο άνθρωπος. Η παραγωγή αγαθών σε μια τέτοια οικονομία πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό από το Δημόσιο τομέα και σε μικρότερο από το τον Ιδιωτικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: