Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java (Εργαστήριο Πολυμέσων)


Η ραγδαία εξάπλωση του Internet και του World-Wide Web δημιούργησαν την ανάγκη νέων τρόπων ανάπτυξης και διανομής του λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού Java, από την Sun Microsystems. Η Java σχεδιάστηκε με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα τρέχουν σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα.

Download

Δεν υπάρχουν σχόλια: