Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

UNIX: Οδηγός Αρχαρίων σε Οκτώ Μαθήματα


Μεταφράστηκε πρόσφατα στα Ελληνικά ένας αρκετά ενδιαφέρον οδηγός για τα πρώτα βήματα στη γραμμή εντολών του UNIX. Αποτελείται από οκτώ μαθήματα, περιέχει παραδείγματα και ασκήσεις και καλύπτει θέματα όπως:

Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα
Κατάλογοι, Αρχεία, Διαδρομές
Αντιγραφή, Μεταφορά, Διαγραφή Αρχείων και Καταλόγων
Ανακατεύθυνση (redirection) και Σωληνώσεις (pipes)
Χαρακτήρες Μπαλαντέρ και man pages
Δικαιώματα Πρόσβασης, Διεργασίες και Παρασκήνιο
Μεταγλώττιση Λογισμικού
Μεταβλητές Περιβάλλοντος κ.α.


Download